Bu Politika, alıcıların Şahsi Bilgilerinin OtoSahneOtoSahne“, “bizim“, “bizi/bize” veya “biz” bünyesindeki tüm işletmelerde işlenmesinde geçerlidir. Bu Politikanın emeli aktüel, daha önceki ve potansiyel alıcılarımıza bu evrakta ortaklaşa olarak “alıcılar” veya “siz” biçiminde anılacaktır alttaki mevzularda genel bir kavrayış sağlamaktır:

 • Kişisel Verilerinizi toplama ve işlemeye ilişkin durumlar
 • Topladığımız Kişisel Veri türleri
 • Kişisel Verilerinizi toplama nedenleri
 • Kişisel Verilerinizi ele alma şeklimiz
 • Kişisel Verileri işleme sorumluluğunun, otosahne’de çeşitli tüzel kişilikler arasında dağılımı, ve
 • Kişisel Bilgilerinizin işlenişiyle ilgili olarak bilgi alabilmeniz ve haklarınızı talep edebilmeniz için bizimle iletişim bilgileri.

Bu Alıcı Saklılık Politikayı, şahsi bilgilerin bağımsız mahallî temsilciler tarafından işlenmesi ile alakalı bilgileri açıklamamaktadır. Bu cins vaziyetlerde, şahsi bilgilerin işlenmesi ile alakalı bilgi edinmek için mevzubahisi işletmeye müracaat etebilirsiniz. Bu işletmelerin bağlantı bilgileri, Hukuk departmanının bağlantı bilgileri içinde yer almaktadır.

Bu Politika, OtoSahne’in Şahsi Bilgileriniz ile alakalı tedbirlerini yansıtmak için aralıksız olarak güncellenmektedir.

Seçme Özgürlüğü Şahsi bilgileriniz size aittir. Saklılık seçimleriniz mevzusunda rastgele bir tahminde bulunmamaya çalışır ve hizmetlerimizi, şahsi bilgilerinizi bizimle paylaşıp paylaşmamayı seçebileceğiniz biçimde planlamayı emelleriz.

Çıkarlar Dengesi Şahsi Bilgilerinizin işlenmesinin, legal bir çıkarın reelleştirilmesi için lüzumlu olduğu ve bu çıkarın, saklılığınızın korunması lüzumundan daha ehemmiyetli olduğu gidişatlarda, yasalar tarafından izin verilmişse bazı Şahsi Bilgilerinizi sarih izninizi almadan harekâta koyabiliriz. Bazı gidişatlarda, geçerli yasalar uyarınca gerekiyorsa Şahsi Bilgilerinizi rızanız olmadan da harekâta alabiliriz. Detaylı bilgi için altta verilen “Onay” kısmına başvurun.

Orantılılık OtoSahne, alıcılarımızın Şahsi Bilgilerini sadece bir araya geldiği emeller güzergahında yeterli, alakalı ve lüzumlu olması halinde operasyona koyacaktır. Bir işlev veya servise adsız bilgilerle Gerçekleştirebildiğinde, şahsi bilgilerinizi anonim vaziyete getirmeyi adsızlaştırmayı emelleriz. Anonimleştirilmiş veya şahsi olmayan bilgileri şahsi bilgilerinizle birleştiriyorsak, bunlara birleşik vaziyette kaldıkları sürece şahsi bilgiler olarak

Yasalara Uymak Faaliyet gösterdiği her ülkede saklılığı ve bilgi gözetmeyi idareyen yürürlükteki tüm yasa, kaide ve idaremeliklere geçim göstermek, OtoSahne’in işletme Politikasıdır. Gerektiğinde kanunlara geçim sağlamak için, şahsi bilgilerin bu Politikada açıklanan biçimde işlenmesinde lüzumlu tertip etmeler yaparız.

OtoSahne’in siz ve vasıtanızla alakalı olarak topladığı bilgiler alttaki emeller için kullanılacaktır:

 • Belirli satın alma işlemleri ve hizmetlere yönelik ayrıcalıklarınızı doğrulamak ve daha zengin teklif ve deneyimler sunmak dahil olmak kaydıyla, size ürünler ve hizmetler sağlamak;
 • Şartlar ve koşullarımız ve politikalarımızdaki değişiklikler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, size ürün ve hizmetlerimizdeki güncelleme veya değişiklikleri bildirmek;
 • Size yeni ürün, hizmet ve etkinlikler hakkında bilgi vermek;
 • Araç destek ve hizmetleri (garanti hizmetleri, ürün geri çağırma bilgileri vb.) sağlamak;
 • Ürünü geliştirmek, örneğin aracın performans, kalite ve güvenliğini iyileştirmek;
 • Müşterilere sunumumuzu ve onlarla iletişimimizi değerlendirmek ve iyileştirmek;
 • Yasal gerekliliklere ve yetkili makamların taleplerine uyum göstermek;
 • İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerimizi belirlemek ve size bunlar hakkında bilgi vermek;
 • Pazar araştırmaları gerçekleştirmek; ve
 • Kendimiz veya seçtiğimiz tedarikçiler ile analizler yapmak ve (çevrimiçi ve sosyal profiller dahil olmak kaydıyla) müşteri profili oluşturmak.

Bildirim

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, Kişisel verilerinizi toplamak veya kaydetmekle bağlantılı olarak size şunları sağlayacağız: (i) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi amacına yönelik belirli bilgiler, (ii) Denetleyici’nin kimlik bilgileri, (iii) verilerin açıklanabileceği herhangi bir üçüncü tarafın kimlik bilgileri, ve (iv) haklarınızı koruyabilmenizi sağlamak için gerekli olabilecek diğer bilgiler. Yukarıdaki bilgiler örneğin bir araç satın aldığınızda, aracın eğlence-bilgi sisteminde, OtoSahne tarafından geliştirilen mobil uygulamalarda, https://www.otosahne.com adresinde veya OtoSahne ile girdiğiniz anlaşmada başka herhangi bir şekilde sağlanabilir.

Onay

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, kişisel verilerinizi toplamaya veya kullanmaya başlamadan önce onayınızı alacağız. Onayınıza yönelik talep açık, net ve konuya özel olacak ve kararınızı almanızda size mantıklı bir temel sağlayacaktır. Rızanızın değerini kesinlikle hafife almayacağız. Bunun yerine, açık ve şeffaf bir biçimde onay verebilmenizi dikkatle garanti altına alacağız. Onayınız gönüllüdür ve örneğin belirli bir hizmeti sona erdirerek veya OtoSahne ile aşağıdaki “Bilgi ve Erişim” bölümünde belirtilen adreste iletişim kurarak, onayınızı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onay vermezseniz, hizmetleri veya hizmet bölümlerini kullanmak mümkün olmayabilir.

Kişisel verilerin izinsiz toplanması ve işlenmesi

Araç tarafından kaydedilen verilen toplanması ve kullanımı şu nedenlerle gerekli olabilir: (i) araçların servis ve bakım işlemleri sırasında teknisyenlerin araçlardaki arızaları tespit etmesi ve onarması, (ii) OtoSahne’in ürün geliştirmesi, örneğin araçların kalite ve güvenlik özelliklerinin artırılması, (iii) OtoSahne’in garanti taahhütlerinin yönetimi, ve (iv) yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi. Araç tarafından kaydedilen verileri bu amaçlarla ve OtoSahne’in benzer meşru menfaatleri doğrultusunda toplar veya kullanırken, bireysel durum için gerekli olmadığı veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli görülmediği takdirde, genel olarak onayınızı almaya çalışmayacağız.

Üçüncü taraf uygulamaları

Araçla bağlantılı uygulamalara ve diğer hizmetlere erişebilirsiniz; ancak üçüncü bir tarafın sağladığı uygulamalar ve hizmetler, örneğin konum verilerinin ve Araçta-Kayıtlı diğer verilerin söz konusu üçüncü tarafa aktarılmasını gerektirebilir. OtoSahne, Kişisel Verilerin herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı uygulamalar veya hizmetlerde toplanması veya kullanılmasından sorumlu değildir ve size bu uygulama ve hizmetleri kullanmaya başlamadan önce, bu uygulama veya hizmetlere yönelik geçerli şartları (ve ilgili tüm bütünlük politikalarını) dikkatle gözden geçirmenizi tavsiye eder. Belirli bir üçüncü tarafın kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun.

Uluslararası aktarımlar

OtoSahne Kişisel Verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışında yer alan, farklı veri koruma kanunlarına sahip ülkelerdeki alıcılara aktarabilir. Buna Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kişisel Verilerin yeterli düzeyde korunmadığını düşündüğü ülkeler de dahil olabilir. Bu tür bir durumda OtoSahne, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun şekilde aktarım için gerekli yasal zemini sağlayacaktır. Ayrıca yasal zemin, uygulanan güvenlik önlemleri ve bu güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilerin bir kopyasını nereden edinebileceğiniz konusunda da bilgilendirileceksiniz.

Verilerin kullanılması

İşleme faaliyetlerimizin çoğu için kişisel verilerinizi kullanmamızı, OtoSahne ile aşağıda “Bilgi ve Erişim” bölümünde belirtilen adres üzerinden veya tarafımızca bildirilen başka herhangi bir şekilde tercihlerinizi güncelleyerek, belirli bir hizmeti sonlandırarak, işlem onayınızı geçersiz kılarak sona erdirebilirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalar aksini gerektirmediği sürece genellikle aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmemesini tercih edebilirsiniz:

Aracınız tarafından güvenlik, kalite ve ürün geliştirme ile ilgili olarak kaydedilen verilerin belirli şekilde toplanması ve ileri düzeyde işlenmesi eylemleri; Size şartlar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler veya ürün geri çağırma gibi önemli bildirimler gönderme eylemlerimiz; ve Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerçekleştirdiğimiz eylemler. Saklama

Kişisel verilerinizi yalnızca bu politikada ana hatlarıyla belirtilen veya tarafınıza diğer şekilde bildirilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca alıkoyacağız. Bu, Kişisel Verilerinizin İşlenmesine onay verdiğinizde, müşteri ilişkileri devam ettiği sürece (ve varsa, garanti süresinin bitimine kadar) veya onayınızı geri çekinceye dek verileri saklayacağımız anlamına gelir. Onayınızı geri çekmenizden sonra, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hukuki ihtilaflarda kendimizi savunmak amacıyla birtakım kişisel verileri gerekli süre boyunca muhafaza edebiliriz. İşlemeye ilişkin izninizi almadıysak, Kişisel Veriler yalnızca yasaların bize izin verdiği ölçüde korunacaktır.

Veri kalitesi

Kişisel Verilerinizi işlerken, doğru ve güncel olduklarından emin olmaya çalışırız. Yanlış veya eksik olan Kişisel Verileri silmeye veya düzeltmeye çalışırız. Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu sağlamaya yönelik haklarınız konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıda verilen “Bilgi ve Erişim” bölümüne başvurun.

Bilgi ve erişim

Yukarıda verilen “Bildirim” bölümünde belirtildiği üzere, size kişisel verilerinizi toplama veya kaydetme sırasında işlememize ilişkin belirli bilgiler sağlayabiliriz. Şunları talep etme hakkına sahipsiniz: (i) Sizinle ilgili olarak sakladığımız Kişisel Verilerin bir kopyası, (ii) Yanlış olduğunu düşündüğünüz Kişisel Verileri düzeltmemiz veya kaldırmamız, ve (iii) belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin silinmesi ve Kişisel Verilerinizi işleme faaliyetimizi sınırlandırmamız. Ek olarak, Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme, bize verdiğiniz Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın bir şekilde kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve bunları başka bir Denetleyici’ye aktarma hakkına da sahipsiniz.

Talepler bu belgenin sonunda belirtilen tüzel kişiye gönderilmelidir. Talepleriniz süratle ve gereken şekilde ele alınacaktır. Yürürlükteki yasalar talebinizin (veya taleplerinizin) karşılanması için idari bir ücret öngördüğünde, otosahne bu ücreti tahsil edebilir. Ayrıca, otosahne tüketici portalı hesabınıza veya yerel pazarınızda size sunulan benzer bir servise giriş yaparak, doğrudan verdiğiniz ve otosahne tarafından saklanan bazı Kişisel Verilerinizin belirli bir genel görünümüne de erişebilir ve burada bilgilerinizi düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişim kurun. Veri Koruma Yetkilimizin iletişim bilgileri için lütfen bu belgenin son kısmına başvurun.

Güvenlik

OtoSahne, Kişisel Verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kazara kayıp veya değiştirme, yetkisiz ifşa veya erişime ve diğer her türlü yasa dışı işleme biçimine karşı korumak için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır.

Üçüncü taraflara açıklama

OtoSahne, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabilir:

OtoSahne’in birimleri arasında; size ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri dağıtmak amacıyla OtoSahne yetkili bayileri ve tamirhaneleri ile; size ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri dağıtmak amacıyla veya araştırma ve geliştirme amaçları doğrultusunda diğer iş ortakları ile; Bir OtoSahne kuruluşunun veya varlıklarının satılması veya devredilmesi ile bağlantılı olarak; yasalar gereği, örneğin resmi bir soruşturma, ihtilaf veya diğer yasal süreçler veya taleplerle bağlantılı olarak; söz konusu ifşanın -örneğin şartlar ve koşullarımızın olası ihlallerini soruşturmak veya sahtekarlığı ya da diğer güvenlik meselelerini tespit etmek, önlemek veya açıklamak üzere- haklarımızı korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda; bir hizmet almayı seçtiğiniz ve OtoSahne’den veri talep etmeleri için yetki verdiğiniz diğer iş ortakları veya üçüncü taraflar ile ; örneğin kablosuz servis sağlayıcıları, web sitemizi barındıran veya işleten, bildirimler gönderen, veri analizi gerçekleştiren şirketler, kredi kartı işlemcileri veya kredi kartını veya finansal bilgileri işlemek, depolamak veya yönetmek için gerekli sistem sağlayıcıları gibi, yukarıdaki kullanımlarla bağlantılı olarak adımıza çalışan ürün ve servis sağlayıcılarımız ile; ve ilgili hizmetleri sunmak için kolluk kuvvetleri, yol yardımı sağlayıcıları ve ambulans sağlayıcıları gibi acil servis sağlayıcıları ile .

Kişisel Verilerinizin Denetleyicisi olan bir OtoSahne kuruluşu, genel kural olarak Kişisel Verilerinizi üçüncü bir tarafa yalnızca sizin onayınızı aldıktan sonra açıklayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda yasalar tarafından izin verildiği takdirde, özel veya onayınızın yasalarca gerekli olduğunu düşünmediğimiz vakalarda, Kişisel Verilerinizi onayınız olmadan da açıklayabiliriz:

ifşa etmek, yasalar tarafından gerekli görüldüğünde; ve ifşanın OtoSahne’in meşru menfaatine yönelik bir amaç (örneğin, yukarıda açıklanan şekilde yasal haklarımızı korumak) için gerekli olduğu durumlarda. Firmamız adına veri işleme

Kişisel verilerinize erişim, bu bilgileri firmamız adına işlemek üzere kullanması gereken ve kişisel verilerinizi firmamız ile yapılan sözleşmesi gereği güvende ve gizli tutması gereken OtoSahne çalışanları ve tedarikçileri ile sınırlandırılmıştır. Kişisel Verilerinizin bütünlüğünü herhangi bir üçüncü tarafa karşı en iyi şekilde koruyan İşleme servislerini seçmeyi hedefleriz. Bu işleme faaliyetlerinden bazıları Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında, ulusal yasaların gerektirdiği belirli bir yasal tabanda gerçekleştirilebilir.

Pazarlama

Onayınız olmadan, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya ticaretini yapmayacağız. Bu tür bir ifşa için önceden onayınızı almadan, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla, söz konusu üçüncü tarafların pazarlaması amacıyla paylaşmayacağız. Bu onayı vermiş olmanıza rağmen üçüncü taraftan size pazarlama materyallerinin gelmesini durdurmak istiyorsanız, lütfen söz konusu üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun. Size yeni ürünler, hizmetler, etkinlikler veya benzer pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgiler sağlayabiliriz. Belirli bir e-posta bülteni veya benzer bir bildirime yönelik aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, lütfen ilgili bildirimde yer alan talimatları izleyin. OtoSahne’den gelen belirli türde bildirimlerden vazgeçmek ve daha önce gönderilmiş tercihleri değiştirmek için, OtoSahne tüketici portal hesabınızı veya yerel pazarınızda size sunulan benzer bir servisi de kullanabilirsiniz.

Web siteleri ve çerezler

Genel olarak OtoSahne web sitelerini, bize kimliğinizi bildirmek veya kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermek zorunda kalmadan ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, size belirli hizmetleri veya sunumları sağlayabilmek için genellikle Kişisel Verilerinizin adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli öğelerini kaydetmemiz gerekecektir. Söz konusu kayıtlardan önce web sitelerimizi nasıl kullandığınıza ilişkin (çerezler üzerinden) isimsiz bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgiler web sitelerimizi veya pazarlama çalışmalarımızı iyileştirmemizde bize yardımcı olacaktır. Müşterilerimize açık tüm OtoSahne web siteleri, çerezleri kullanmamıza ilişkin bilgiler içermektedir. Belirli ülkelerde çerezleri kabul etmek veya reddetmek için çevrimiçi bir prosedür de bulunmaktadır. Çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen çerezlerle ilgili olarak www.otosahne.com adresinde ülkeniz için yayınlanan yerel bilgilere başvurun (İlk önce ülke veya bölgenizi seçin, ardından web sayfasının alt kısmına doğru kaydırarak Çerezler öğesine tıklayın).

Aplikasyonlar

Uygulamalarımızdan birini yüklediğinizde veya kullanmak için kayıt olduğunuzda isminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer kayıt bilgileriniz gibi Kişisel Verilerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarımızı kullandığınızda, cep telefonunuzla bağlantılı teknik bilgiler ve uygulamayı kullanma şekliniz dahil bazı bilgileri otomatik olarak elde edebiliriz. Kullandığınız belirli bir uygulamaya dayalı olarak ve yalnızca siz bu tarz bir bilgi toplamayı kabul ettikten sonra, iletişim bilgileri, konum bilgileri veya diğer dijital içerikler dahil cihazınızda kayıtlı olan bilgileri de toplayabiliriz. Topladığımız bilgiler hakkında daha fazla detay, bilgi bildiriminde ve/veya her bir bağımsız uygulama için özel bildirimde belirtilmektedir.

Üçüncü taraf hizmetleri ve uygulamaları

İndirdiğiniz bazı üçüncü taraf uygulamaları, ön-yüklenmiştir veya gizlilik politikamızı dikkate almadan uygulanan, farklı şartlara ve gizlilik politikalarına sahip uygulamalara giriş yapıyor olabilirsiniz. OtoSahne, Kişisel Verilerin üçüncü taraf uygulamalarında veya hizmetlerinde kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Kaydolmadan, indirmeden veya kullanmadan önce, her bir üçüncü taraf hizmet veya uygulamanın kullanıcı şartları ve gizlilik politikasını dikkatlice incelemenizi öneririz. Ayrıca, indirmeden sonra üçüncü taraf uygulamalardaki gizlilik seçenekleri ve kontrollerine bakmanızı da öneriyoruz.

Çocuklar

Hizmetlerimiz çocukların kullanımına yönelik değildir. 13 yaş altı çocuklar hakkında herhangi bir Kişisel Veriyi bilerek talep etmez, toplamaz veya bu çocuklara ürün veya hizmetlerimizi pazarlamaya çalışmayız. Bir çocuk bize Kişisel Verileri sağlamışsa, o çocuğun bir ebeveyni veya vasisi, kayıtlarımızdan silinmesini sağlamak için bizimle iletişime geçebilir. 13 yaş altındaki bir çocuk ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer 13 yaş altındaki veya yargı yetkisine bağlı olarak eşdeğer yaş sınırındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini kazara toplamışsak, bilgileri silmek için gerekli adımları mümkün olduğunda çabuk alacağız.

İzleme

Yasal gerekliliklerin bir sonucu olarak, ürettiğimiz araçlar da dahil olmak üzere sistemimizin nasıl çalıştığını izlemek zorundayız. Bu, söz konusu araçlardan örnek veriler toplamamız demektir.

Düzenleyici kuruma şikayette bulunma

Kişisel verilerinizi veri koruma yasa ve yönetmeliklerini ihlal ederek işlediğimizi düşünüyorsanız, düzenleyici kurumunuza şikayette bulunma hakkınız vardır.

İletişim bilgileri

Bir veri süjesi olarak haklarınızı uygulamak için (örneğin, bilgi edinmek veya OtoSahne’in sizinle ilgili olarak işlediği Kişisel Verilere erişmek), lütfen talebinizi [email protected] adresine e-posta ile gönderin. OtoSahne’in, bağımsız yerel temsilciler tarafından gerçekleştirilen işleme faaliyetleri ile ilgili olarak elinde herhangi bir bilgi tutmadığını lütfen not edin. Kişisel Verilerinizin yerel temsilcilerimiz tarafından işlenmesi hakkında bilgi edinmek (ve doğrudan pazarlama ayarlarınızı yönetmek veya ilgili diğer talepleriniz) için, lütfen Hukuk departmanı iletişim bilgileri bölümünde verilen iletişim bilgilerini inceleyin.

Veri koruma yetkilisi

İsim: EF GRUP TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sic. No: ****** (Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Adres: Özal Bulvarı Esenboğa Havalimanı Yolu OTONOMİ Plaza Arsa no:346 Akyurt, Ankara / TÜRKİYE

Tel:  E-posta: [email protected]

Copyright © 2021. Bir EFGRUP Kuruluşudur.